Europa Nostra SrbijaEvropa Nostra Srbija je dobrovoljno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje posvećeno podizanju svesti o značaju kulturne baštine kao elementarnog prava svakog građanina sa vizijom da bude ,,glas kulturnog nasleđa’’.

Ova organizacija se kroz aktivnosti zalaže za očuvanje i održivo korišćenje nasleđa koristeći principe društvene muzeologije- kampanjama, razvijanjem svesti, edukacijom i podsticanjem aktivizma najšire populacije. Evropa Nostra Srbija pomaže jačanje kapaciteta sektora koji se bave nasleđem kroz afirmisanje i razmenu iskustava, znanja i dobrih praksi na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou; takođe, zagovara da održiv ljudski, društveni i kulturni razvoj baziran na baštini bude jedan od prioriteta politike Srbije.

Evropa Nostra Srbija je deo šire panevropske mreže, Evropa Nostra koja predstavlja oko 250 nevladinih organizacija, 150 pridruženih organizacija I 1500 individualnih članova iz vise od 50 evropskih zemalja posvećenih očuvanju kulturnog i prirodnog nasleđa.

Ova organizacija radi u okviru interdisciplinarnog tima visoko kvalifikovanih profesionalaca- muzeologa, istoričara umetnosti, arheologa, etnologa, pedagoga, arhitekata, menadžera u kulturi, pravnika i ekonomista posvećenih nasleđu.

Predsednica NVO Evropa Nostra Srbija je istoričarka umetnosti, profesorka emerita dr Irina Subotić.

http://europanostraserbia.org/ensn/index.php?lang=sr

http://www.europanostra.org/