O timu


Organizacioni tim:

  • Kristina Grebenar
  • Mirjana Jemović
  • Tanja Đorđević
  • Tijana Zebić
  • Katarina Ivanišević
  • Tijana Živković
  • Jelisaveta Ranković
  • Sara Trifunović
  • Marija Dabić

PR menadžer:
  • Marina Lutovac